Време за преместване и ремонт.

 Ново пространство - ново начало.

 В тези динамични дни с лека тъга напуснахме нашето любимо ателие, но все така задружно и с поглед напред прекрояваме по наша мярка ново пространство за труд и творчество.